انسان کامل از نگاه امام خمینی (ره)
60 بازدید
محل نشر: کوثر معارف » سال سوم، پاییز 1386 - شماره 3 (36 صفحه - از 21 تا 56)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سعادت‌طلبی و کمال‌جویی گرایش فطری هر انسان است.اختلاف در این است‌ که کمال و سعادت انسان در چیست.در این میان،عارفان مسلمان با الهام از آیات‌ و روایات به تبیین این مقوله پرداخته‌اند.آنان راه رسیدن به کمال را تزکیه و تهذیب‌ نفس و دوری از اخلاق رذیله و بیرون آمدن از خود و توجه تام به حق و در نهایت‌ برداشته شدن پردهء میان خود و خدا و رسیدن به او دانسته‌اند.در بینش عارفان کمال‌ نهایی انسان وصول به«کون جامع»است؛بدین معنا که مراتب ملک و ملکوت را درنوردد و به افق ولایت بار یابد و مظهر تام اسما و صفات خداوند گردد.آنچه در منابع عرفان اسلامی به عنوان پیشینهء بحث قابل اثبات است،آنکه تعبیر انسان کامل‌ را نخستین بار پدر عرفان نظری اسلامی،شیخ اکبر محی‌الدین عربی(386 ق)مطرح کرد.این بحث همچنان در میان عارفان باقی ماند و هر کدام به اندازهء نیاز و مقتضیات زمان حقایقی را دربارهء آن عنوان نمودند تا عصر حاضر که رهبر کبیر انقلاب اسلامی،حضرت امام خمینی(ره)،در بسیاری از آثار عرفانی خود به بحث‌ از انسان کامل پرداخته که از جمله می‌توان کتابهای ارزشمند مصباح الهدایة الی‌ الخلافة و الولایة،تعلیقه بر فصوص الحکم،شرح چهل حدیث،شرح دعای سحر و آداب‌ الصلاة را نام برد.در این مقاله نظری گذرا به برخی از دیدگاههای حکیمانه و عارفانهء حضرت امام خمینی(ره)دربارهء انسان کامل افکنده شده است. واژگان کلیدی: انسان،کامل،انسان کامل،عرفان،امام خمینی